06 - 44 56 28 06 info@muskensfundraising.nl
Selecteer een pagina

Volgens cijfers van Geven in Nederland komt er jaarlijks 300 miljoen euro uit nalatenschappen ten goede aan goede doelen-organisaties. Nalatenschappen worden een steeds belangrijkere inkomstenbron voor non-profitorganisaties (gemiddeld bijna 20% van de inkomsten). Zowel voor grote als kleine organisaties liggen hier mooie kansen. De meeste nalatenschappen komen echter niet vanzelf binnen, daar moet je als goed doel of maatschappelijke organisatie wel wat voor doen!

Belangrijke voorwaarden voor effectieve nalatenschappenwerving zijn o.a. een gedegen database, intern draagvlak en optimaal relatiebeheer. In de database registreer je belangrijke gegevens van de potentiele erflater en leg je de contactmomenten vast (uiteraard AVG proof). Verder dien je je medewerkers, vrijwilligers en bestuur zoveel mogelijk te betrekken, zodat intern draagvlak gewaarborgd is. Last but not least zul je voortdurend tijd en energie in het relatiebeheer moeten investeren: houd je potentiele erflaters betrokken en zorg dat ze enthousiast en gemotiveerd blijven om aan jouw organisatie na te laten.

Voor het ontwikkelen van een goede wervingsstrategie is het belangrijk eerst onderzoek te doen om meer inzicht te krijgen in de potentiële erflaters van jouw organisatie. Dit kan via dossieronderzoek (voor organisaties die al eens een nalatenschap ontvingen) of via interviews/focusgroepen. Op basis van dit onderzoek krijg je een beeld van de perceptie en motivatie rond nalaten aan jouw organisatie.

Wil je met jouw goede doel of organisatie ook aan de slag met nalatenschappenwerving, maar weet je niet waar je moet beginnen? Ik help je graag de kansen en mogelijkheden in kaart te brengen! Voor zowel strategisch advies als praktische uitvoering rondom nalaten kun je een beroep op mij doen.