06 - 44 56 28 06 info@muskensfundraising.nl
Selecteer een pagina

Rechtswinkel Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie waar 40 gevorderde rechtenstudenten wekelijks kosteloos juridisch advies geven. De Rechtswinkel geeft juridisch advies over onder andere arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, burgerlijk recht, publiekrecht, consumentenrecht en huurrecht. De medewerkers doen dit werk op vrijwillige basis; zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Voor de lopende kosten ontvangt de Rechtswinkel subsidie van de gemeente, maar dit is onvoldoende om de groeiende activiteiten van de Rechtswinkel te financieren.

Daarom benaderde Rechtswinkel Eindhoven Muskens Fundraising met de vraag hoe zij de fondsenwerving een nieuwe impuls kunnen geven. Hiervoor heb ik een plan ontwikkeld, dat binnenkort in uitvoering gaat. Hierbij zal ik nog een ondersteunende en coachende rol vervullen.